Lekcja 4

Temat: Projektowanie i formatowanie formularza.

Formularz jest typem obiektu bazy danych służącym przede wszystkim do wprowadzania oraz wyświetlania danych. Można go również używać w funkcji panelu przełączania, otwierającego inne formularze lub raporty bazy danych, bądź jako niestandardowe okno dialogowe, w których użytkownicy wprowadzają informacje powodujące wykonanie określonych czynności.

Większość formularzy jest powiązana z co najmniej jedną tabelą lub kwerendą bazy danych. Źródło rekordów formularza odwołuje się do pól w tabelach lub kwerendach podstawowych. W formularzu nie zawsze znajdują się wszystkie pola tabel lub kwerend, na których jest on oparty.

Formularz związany przechowuje i pobiera dane z podstawowego źródła rekordów. Inne informacje związane z formularzem, takie jak jego tytuł, data i numer strony, są przechowywane w projekcie tego formularza.

Łącza między formularzem a jego źródłem rekordów tworzy się za pomocą obiektów graficznych nazywanych formantami. Najpopularniejszym typem formantu używanym do wyświetlania z tabeli i wprowadzania danych jest pole tekstowe.

Do szybkiego tworzenia formularzy służą odpowiedni kreatorzy lub polecenie Autoformularz Polecenie Autoformularz tworzy formularz wyświetlający wszystkie pola i rekordy znajdujące się w tabeli lub kwerendzie. Kreator zadaje pytania i w oparciu o uzyskane odpowiedzi tworzy formularz. Uzyskany w ten sposób formularz można następnie modyfikować w widoku Projekt.

Ćwiczenia

  1. Zaprojektuj 2 formularze do poprzedniego ćwiczenia, przy czym jeden z nich ma zawierać wszystkie pola tabeli.

a) Projektując nowy formularz musisz wybrać tabelę (zaprojektowaną uprzednio) która posłuży za źródło rekordów i wybrać jeden ze sposobów tworzenia formularza (Widok Projekt)

b) następnie z menu widok wybieramy listę pól (wybranej uprzednio tabeli następnie możemy metodą "przeciągnięcia" umieścić odpowiednie pola na siatce naszego projektu formularza

 

c) teraz można zająć się projektem formularza (formatować napisy, umieszczać opisy zmieniać kolory itp.)

d) po zmianie widoku z projekt na formularz (ikona zakreślona na zielono) można przeglądać rekordy dopisywać nowe i wykonywać inne polecenia baz danych

Pamiętaj!!


Powinieneś umieć:

  1. Znać zastosowanie formularza.

  2. Zaprojektować prosty formularz.

  3. Wykonać proste formatowanie formularza.