Lekcja 3

Temat: Projektowanie tabeli.

  1. Uruchamianie Accesa (menu start | programy | Microsoft Access)

  2. Pamiętaj chcąc utworzyć bazę danych zaczynamy od zapisu w określonym miejscu pliku z przyszłą bazą danych.

  3. Projektując tabelę musisz korzystać z widoku projekt, natomiast wpisując rekordy w widoku Arkusz danych. Przełączamy się  pomiędzy tymi widokami używając odpowiedniego przycisku na belce narzędziowej (zakreślone na czerwono).

Ćwiczenia

  1. Utwórz bazę danych (tabele) biblioteki szkolnej .

  2. Zaprojektuj odpowiednie pola (przynajmniej 6) bazy danych i określ typy danych gromadzonych w tych polach.

  3. Wprowadź 30 rekordów do swojej bazy danych.

Pamiętaj!!


Powinieneś umieć:

  1. Znać zastosowanie baz danych.

  2. Projektować tabele bazy danych.