Relacja na żywo

 

Dnia 11 stycznia 2019 roku Wyższa Szkoła Logistyki zaprosiła uczniów III klasy technikum, kształcących w zawodzie technik logistyk do udziału w wycieczce dydaktycznej, która pozwoli nie tylko zasmakować studenckiego życia, ale także zapoznać się z logistyką w praktyce.

 

Podczas wizyty uczniowie poznają perspektywy zawodowe, związane z wybranym kierunkiem, atuty studiowania w pierwszej w Polsce uczelni logistycznej oraz sprawdzić swoje praktyczne umiejętności podczas zajęć.

Program wycieczki

Program każdej wycieczki zazwyczaj obejmuje:

  • prezentację, dotyczącą oferty edukacyjnej uczelni i zawodowych perspektyw młodych logistyków
  • wykład lub ćwiczenia logistyczne
  • zajęcia w Laboratorium RFID
  • zwiedzanie firmy logistycznej (w miarę możliwości)

Wizyta w Wyższej Szkole Logistyki trwa ok. 3 godzin i zwykle rozpoczyna się o godzinie 10.00. 
Zwiedzanie przedsiębiorstwa, w tym przypadku Poczta Polska Oddział w Komornikach trwa ok. 1 godzinę.

Wizyta w przedsiębiorstwie możliwa jest wyłącznie dzięki życzliwości współpracujących z WSL partnerów. Przedsiębiorstwa nie pobierają opłat za zwiedzanie. Organizacja wizyty w przedsiębiorstwie zależy od dyspozycyjności pracowników i  innych czynników, niezależnych od WSL.
Dojazd do wskazanej firmy we własnym zakresie organizuje szkoła, uczestnicząca w wycieczce.