2 etap 10 OOL

Gratulujemy Krzysztofowi Siatka oraz Mateuszowi Lewandowskiemu z klasy maturalnej zakwalifikowania się do II okręgowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Kolejne zmagania logistyczne odbęda się 1 grudnia 2017 roku.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, 
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Aby przejść do kolejnego etapu, w teście trzeba było zdobyć 22 punkty. Ten magiczny próg przekroczyło 534 uczniów szkół średnich z całego kraju. Musieli wykazać się wiedzą z zakresu podstaw logistyki, standardów w logistyce, zapasów i magazynowania, transportu oraz spedycji. W teście, który uczniowie będą musieli rozwiązać podczas drugiego etapu szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące dystrybucji i produkcji. Sporo pytań będzie też dotyczyło transportu oraz spedycji - zdradza Izabela Borzuch, koordynatorka X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej na portalu www.logistyka.net.pl

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna