KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

* Przewidziane w kalendarzu szkolnym terminy spotkań z rodzicami stanowią niezbędne minimum. Wychowawca klasy w zależności od potrzeb i okoliczności może organizować dodatkowe spotkania lub też rozpocząć zebranie wcześniej. Termin spotkania należy uzgodnić z dyrektorem.

L.p.

Termin

Godzina

Treść

1.

25.08.2017

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I  szkoły branżowej I stopnia

2.

25.08.2017

1700

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I TL

3.

04.09.2017

900

Inauguracja roku szkolnego

4.

05-09.092017

1600 

 Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

5.

14.10.2017

 

    Przysięga uczniów I klasy technikum logistycznego

7.

23..11.2017 

1600 

 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

8.

23-31.12.2017

 

 Przerwa świąteczna

9.

Do 04.01.2018 

 

 Przedstawienie projektów ocen uczniom – wpis do dziennika

10.

04.01,2018

1600

Spotkanie z rodzicami -  przedstawienie projektów ocen rodzicom

11.

15.01.2018 

 

 Wystawienie ocen śródrocznych

12.

18.01.2018 

1600 

 Rada Pedagogiczna 

13.

21.01.2018 

 

 Koniec zajęć dydaktycznych I półrocze

14.

25.01.2018

1600  

 Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas

15.

12.02.-25.02.2018

 

 Ferie zimowe

16.

05-07.03.2018

 

Rekolekcje wielkopostne

17.

15.03.2018

 

 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

18.

Do 10.04.2018

 

Przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych  w klasie maturalnej – wpis do dziennika

19.

10.04.2018

1600 

 Spotkania z rodzicami uczniów klasy maturalnej

20.

Do 17.04.2018

 

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie maturalnej

21.

24.04.2018

1600

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja  (klasa maturalna)

22.

27.04.2018

1200

Uroczyste zakończenie  szkoły – klasa maturalna

23.

29-03.04.2018

 

 Przerwa świąteczna

24.

02.05.2018 

 

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.

Do 10.05.2018

 

Przedstawienie projektów ocen uczniom

26.

10.05.2018

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów  klasy III technikum - przedstawienie projektów ocen

27.

Do 25.05.2018 

 

 Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klasy III technikum

28.

28.05.-22.06.2018 

 

 Praktyka zawodowa uczniów klasy III technikum

29.

Do 30.05.2018 

 

 Przedstawienie projektów ocen uczniom

30.

30.05.2018

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II technikum  oraz I , II , III szkoły branżowej I stopnia- przedstawienie projektów ocen

24.

1.06.2018

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.

15.06.2018 

 

 Wystawienie ocen końcoworocznych 

26.

19.06.2018

1500 

 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

27.

20,21.06.2018 

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

28.

22.06.2018 

 

 Zakończenie zajęć dydaktycznych

29.

25.06.2018 

 

 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

30.

27-28.08.2018

 

Egzaminy poprawkowe

31.

30.08.2018

 

Rada Pedagogiczna organizacyjna rok szkolny 2018/2019