Dnia 6 stycznia 2019r. (Święto Trzech Króli) internat jest nieczynny.
Przyjazdy do internatu w poniedziałek od godz.6.00

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie

Internat przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Szubinie.

Czynny jest w od niedzieli godz. 18.00 do piątku godz. 16.00 

Internat zapewnia:

 • dobre warunki mieszkaniowe, pokoje 1-2 osobowe
 • całodzienne wyżywienie
 • dogodne warunki do nauki
 • możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności

Młodzież może mieszkać w internacie zarówno w ciągu całego roku szkolnego jak również np. tylko w okresie zimowym

Koszt pobytu w internacie:

10,00zł - dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad, kolacja)

50,00zł - miesięczne koszty eksploatacyjne

Rodzice uczniów mieszkających w internacie otrzymują dopłatę do zasiłku rodzinnego w kwocie 113,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:Podanie o internat składane w sekretariacie szkoły.

Wszelkie informacje

tel. 52 384 20 33
      52 384 23 97

 

W internacie mieszka młodzież ucząca się w Technikum: w zawodzie technik logistyk, Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I-go Stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. 

Młodzież mieszkająca w internacie ma zapewnioną całodobową opiekę pedagogiczną.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

wychowawcy:

 • Danuta Kłosowska,
 • Małgorzata Kłosowska,
 • Izabela Trocha,
 • Sylwia Bałuk,
 • Aneta Szudy,
 • Małgorzata Tubiszewska.

Pracownicy administracji i obsługi: 

 • Magdalena Zakrzewska - intendent, magazynier
 • Hanna Cyganek - kucharka
 • Lidia Rakowska - sprzątaczka