Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie

Internat przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Szubinie.

Czynny jest w dni nauki szkolnej (od poniedziałku godziny 600 do piatku gosziny 1500

Internat zapewnia:

  • dobre warunki mieszkaniowe, pokoje 1-2 osobowe
  • całodzienne wyżywienie
  • dogodne warunki do nauki
  • mozliwość rozwijania zainteresowań i zdolności

Młodzeż może mieszkać w internacie zarówno w ciągu całego roku szkolnego jak również np. tylko w okresie zimowym

Koszt pobytu w internacie:

9,50zł - dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad, kolacja)

50zł - miesięczne koszty eksploatacyjne

Rodzice uczniów mieszkających w internacie otrzymują dopłatę do zasiłku rodzinnego w kwocie 90zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:Podanie o internat składane w sekretariacie szkoły lub u kierownika internatu.

Wszelkie informacje

tel. 52 384 20 33
      52 384 23 97

 

W internacie mieszka młodzież ucząca się w Technikum: w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Od tego roku w internacie przebywają również uczniowie przyjeżdżający na kursy zawodowe.

 

Młodzież mieszkająca w internacie ma zapewnioną całodobową opieką pedagogiczną.

Kadrę pedagogiczną stanowi:

kierownik internatu:

  • Urszula Krzemińska

wychowawcy:

  • Danuta Kłosowska,
  • Elżbieta Beczyńska

Pracownicy administracji i obsługi: 

  • Magdalena Zakrzewska - intendent, magazynier
  • Hanna Cyganek - kucharka
  • Mieczysława Gałgańska - sprzątaczka